(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Centimét khối sang Yard khối

Kết quả
yd 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

cm 3 =yd 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào cm 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 764554.858 để có kết quả.
(/764554.858)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Yard khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Centimet khối sang Yard khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Centimet khối sang Yard khối

Để chuyển đổi thể tích Centimet khối sang thể tích yard khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 764554,858 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản sau để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Cm khối sang Yard khối là gì?

yd 3 =cm 3 / 764554.858

Các ví dụ

Chuyển thành 5cm 3 sang thước khối

5 cm 3 = (5 / 764554.858) = 0.000007 yd 3

Chuyển thành 10cm 3 sang thước khối

10 cm 3 = (10 / 764554.858) = 0.000013 yd 3

Chuyển thành 100cm 3 sang thước khối

100 cm 3 = (100 / 764554.858) = 0.000131 yd 3

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Dải khối của chúng tôi

Thực hiện theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Yard khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Centimet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị centimet khối

Bảng chuyển đổi từ Centimet khối sang Yard khối

centimet khốithước khối
cm 3 yd 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});