(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối

Kết quả
m 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=m 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 264,17 để có kết quả.
(/264.17)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối

Để chuyển đổi thể tích một Gallon sang thể tích mét khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 mét khối bằng 264,17 gallon, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối là gì?

m 3 =gal / 264.17

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang mét khối

5 gal = (5 / 264.17) = 0.018927 m 3

Chuyển thành 10gal sang mét khối

10 gal = (10 / 264.17) = 0.037854 m 3

Chuyển thành 100gal sang mét khối

100 gal = (100 / 264.17) = 0.378544 m 3

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Mét khối

Mét khối là gì?

Mét khối, hoặc mét khối, là đơn vị dẫn xuất SI cho thể tích trong hệ mét. Mét khối có thể được viết tắt là m³, và đôi khi cũng được viết tắt là cu m, CBM, cbm hoặc MTQ. Ví dụ: 1 mét khối có thể được viết là 1 m³, 1 cu m, 1 CBM, 1 cbm hoặc 1 MTQ

Đồng hồ đo khối được sử dụng để làm gì?

Mét khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ, và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang mét khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang mét khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Mét khối

ga-lôngMét khối
gal m 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});