Chuyển đổi yard khối sang Quarts

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

yd 3 =qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào yd 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 807.896104 để có kết quả.
(*807.896104)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ yard sang quart của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ yard sang quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi yard khối sang quart

Để chuyển đổi thể tích yard khối sang thể tích quart, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 807,896104 quarts, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ yard sang Quart là gì?

qt=yd 3 * 807.896104

Các ví dụ

Chuyển thành 5yd 3 đến quarts

5 yd 3 = (5 * 807.896104) = 4,039.481 qt

Chuyển thành 10yd 3 đến quarts

10 yd 3 = (10 * 807.896104) = 8,078.961 qt

Chuyển thành 100yd 3 đến quarts

100 yd 3 = (100 * 807.896104) = 80,789.610 qt

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi yard sang quart của chúng tôi

Thực hiện theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ yard sang quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị yard khối mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị yard khối

Mét khối sang Bảng chuyển đổi Quart

thước khốiquarts
yd 3 qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.