(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Gallon

Kết quả
gal
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=gal

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 128 để có kết quả.
(/128)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang gallon của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang gallon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Fluid Ounce sang gallon

Để chuyển đổi thể tích Fluid Ounce thành thể tích gallon, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 gallon bằng 128 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce tới gallon là gì?

gal=fl oz / 128

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz sang gallon

5 fl oz = (5 / 128) = 0.0390625 gal

Chuyển thành 10fl oz sang gallon

10 fl oz = (10 / 128) = 0.078125 gal

Chuyển thành 100fl oz sang gallon

100 fl oz = (100 / 128) = 0.78125 gal

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang gallon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang gallon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Gallon

ounce chất lỏngga-lông
fl oz gal

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});