(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối

Kết quả
cm 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=cm 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 3,785,411784 để có kết quả.
(*3,785.411784)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối

Để chuyển đổi thể tích một Gallon sang thể tích centimet khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon bằng 3,785,411784 Cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối là gì?

cm 3 =gal x 3,785.411784

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang cm khối

5 gal = (5 × 3,785.411784) = 18.925 cm 3

Chuyển thành 10gal sang cm khối

10 gal = (10 × 3,785.411784) = 137.85 cm 3

Chuyển thành 100gal sang cm khối

100 gal = (100 × 3,785.411784) = 378.5 cm 3

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Centimet khối

ga-lôngcentimet khối
gal cm 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});