(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Gallon sang Chất lỏng Ounce

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 3,785 để có kết quả.
(*3.785)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Gallon sang Fluid Ounce của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Fluid Ounce một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang Ounce chất lỏng

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích ounce chất lỏng, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon tương đương với 3,785 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon tới Fluid Ounce là gì?

fl oz=gal x 3.785

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang ounce chất lỏng

5 gal = (5 × 3.785) = 18.925 fl oz

Chuyển thành 10gal sang ounce chất lỏng

10 gal = (10 × 3.785) = 137.85 fl oz

Chuyển thành 100gal sang ounce chất lỏng

100 gal = (100 × 3.785) = 378.5 fl oz

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Fluid Ounce của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Fluid Ounce của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ gallon sang Ounce chất lỏng

ga-lôngounce chất lỏng
gal fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});