Omvandling av kubikcentimeter till kubikyard

Resultat
yd3
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=yd3

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 764554.858 för att få resultatet.
(/764554.858)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för kubikcentimeter till kubikgård är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från kubikcentimeter till kubikgård.

Hur man konverterar kubikcentimeter till kubikgård

För att konvertera en kubikcentimetervolym till en kubikyardvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikyard är lika med 764554.858 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kubikcentimeter till kubikgård?

yd3=cm3 / 764554.858

Exempel

Konvertera 5cm3 till kubikmeter

5 cm3 = (5 / 764554.858) = 0.000007 yd3

Konvertera 10cm3 till kubikmeter

10 cm3 = (10 / 764554.858) = 0.000013 yd3

Konvertera 100cm3 till kubikmeter

100 cm3 = (100 / 764554.858) = 0.000131 yd3

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Kubikgård

Vad är en kubikgård?

En kubikgård (symbol: yd3) är en kejserlig och amerikansk volymenhet som definieras som volymen av en kub med måtten 1 yd × 1 yd × 1 yd. Det är lika med 27 kubikfot, 0,7645549 kubikmeter och 764,5549 liter.

Vad används Kubikgården till?

Kubikgården används till viss del i USA, Storbritannien och Kanada. Alla dessa länder använder också metriska eller SI-mått (International System of Units) för volym som liter, milliliter och kubikmeter.

Hur man använder vår kubikcentimeter till kubikgård-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Cubic Centimeters to Cubic Yard-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Konverteringstabell för kubikcentimeter till kubikgård

kubikcentimeterkubikmeter
cm3 yd3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.