(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ gallon sang Kilôgam khối

Kết quả
yd 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=yd 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia cho 201,97402597403 để có kết quả.
(/201.97402597403)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ Gallon sang Kilôgam khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Kilôgam khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang Kilôgam khối

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích yard khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 201,97402597403 gallon, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon sang yard khối là gì?

yd 3 =gal / 201.97402597403

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang thước khối

5 gal = (5 / 201.97402597403) = 0.02475566 yd 3

Chuyển thành 10gal sang thước khối

10 gal = (10 / 201.97402597403) = 0.04951132 yd 3

Chuyển thành 100gal sang thước khối

100 gal = (100 / 201.97402597403) = 0.49511317 yd 3

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Galông sang Kilôgam khối của chúng tôi

Thực hiện theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Kilôgam khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Kilôgam khối

ga-lôngthước khối
gal yd 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});