Chuyển đổi từ Quart sang Kilôgam khối

Kết quả
yd 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=yd 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 807.896104 để có kết quả.
(/807.896104)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Quarts sang thước khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quart sang thước khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quart sang yard khối

Để chuyển đổi thể tích Quarts thành thể tích yard khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 807,896104 quarts, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Quart sang yard khối là gì?

yd 3 =qt / 807.896104

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt sang thước khối

5 qt = (5 / 807.896104) = 0.006189 yd 3

Chuyển thành 10qt sang thước khối

10 qt = (10 / 807.896104) = 0.012378 yd 3

Chuyển thành 100qt sang thước khối

100 qt = (100 / 807.896104) = 0.123778 yd 3

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang yard khối vuông của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang khối vuông của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quart sang Kilôgam khối

quartsSân khối
qt yd 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.