(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Teaspoons sang Quarts

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

muỗng cà phê=qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào muỗng cà phê?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 192 để có kết quả.
(/192)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Teaspoons sang Quart của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Teaspoons sang Quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Teaspoons sang Quart

Để chuyển đổi một số lượng Teaspoons thành một phần tư, hãy chia số lượng cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 lít tương đương với 192 muỗng canh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Teaspoons tới Quart là gì?

qt=muỗng cà phê / 192

Các ví dụ

Chuyển thành 5muỗng cà phê đến quarts

5 muỗng cà phê = (5 / 192) = 0.0260 qt

Chuyển thành 10muỗng cà phê đến quarts

10 muỗng cà phê = (10 / 192) = 0.0521 qt

Chuyển thành 100muỗng cà phê đến quarts

100 muỗng cà phê = (100 / 192) = 0.5208 qt

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons sang Quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons to Quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Teaspoons bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị muỗng canh

Bảng chuyển đổi từ câu hỏi sang phần tư

muỗng cà phêquarts
muỗng cà phê qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});