Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Quarts

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 32 để có kết quả.
(/32)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang quart của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Fluid Ounce sang quart

Để chuyển một thể tích Fluid Ounce thành một phần tư, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 lít tương đương với 32 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce tới quart là gì?

qt=fl oz / 32

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz đến quarts

5 fl oz = (5 / 32) = 0.15625 qt

Chuyển thành 10fl oz đến quarts

10 fl oz = (10 / 32) = 0.3125 qt

Chuyển thành 100fl oz đến quarts

100 fl oz = (100 / 32) = 3.125 qt

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi từ Ounce sang Quart từ chất lỏng

ounce chất lỏngquart
fl oz qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.