Chuyển đổi Inch khối sang Kilôgam khối

Kết quả
yd 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

trong 3 =yd 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào trong 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 46656 để có kết quả.
(/46656)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Cubic Inch sang Cubic yard của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Cubic Inch sang Cubic yard dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Inch khối sang Kilôgam khối

Để chuyển đổi thể tích Inch khối sang thể tích yard khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 46656 inch khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Inch khối sang Kilôgam khối là gì?

yd 3 =trong 3 / 46656

Các ví dụ

Chuyển thành 5trong 3 sang thước khối

5 trong 3 = (5 / 46656) = 0.000107 yd 3

Chuyển thành 10trong 3 sang thước khối

10 trong 3 = (10 / 46656) = 0.000214 yd 3

Chuyển thành 100trong 3 sang thước khối

100 trong 3 = (100 / 46656) = 0.002143 yd 3

Inch khối

Inch khối là gì?

Inch khối (ký hiệu: in3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Đế quốc và Hoa Kỳ.

Inch khối được sử dụng để làm gì?

Inch khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Kilôgam sang Kilôgam khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Khối lượng từ khối sang Inch khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Inch khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Inch khối

Bảng chuyển đổi từ Inch khối sang Kilôgam khối

Inch khốithước khối
trong 3 yd 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.