Chuyển đổi từ galông sang muỗng canh

Kết quả
muỗng canh
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=muỗng canh

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 256 để có kết quả.
(*256)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Gallon sang Tablespoon của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Tablespoon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang muỗng canh

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích muỗng canh, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon tương đương với 256 muỗng canh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon tới Dây thìa canh là gì?

muỗng canh=gal x 256

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal đến muỗng canh

5 gal = (5 × 256) = 1,280 muỗng canh

Chuyển thành 10gal đến muỗng canh

10 gal = (10 × 256) = 2,560 muỗng canh

Chuyển thành 100gal đến muỗng canh

100 gal = (100 × 256) = 25,600 muỗng canh

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Muỗng canh

Dây thìa canh là gì?

Một muỗng canh (ký hiệu: Tbsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Một muỗng canh thông thường của Hoa Kỳ tương đương với khoảng 14,8 mL, một muỗng canh hệ mét chính xác bằng 15 mL và một muỗng canh của Úc tương đương với 20 mL. Trong nhãn dinh dưỡng ở cả Hoa Kỳ và Anh, một muỗng canh được định nghĩa là 15 mL.

Dây thìa canh dùng để làm gì?

Muỗng bàn như một đơn vị thể tích được sử dụng trong nấu ăn ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Tablespoon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Tablespoon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Tablespoon

ga-lôngmuỗng canh
gal muỗng canh

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.