Chuyển đổi từ Gallon sang Teaspoon

Kết quả
muỗng cà phê
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=muỗng cà phê

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 768 để có kết quả.
(*768)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Gallon sang Teaspoon của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang Teaspoon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang Teaspoon

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích muỗng cà phê, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon bằng 768 muỗng cà phê, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon tới Teaspoon là gì?

muỗng cà phê=gal x 768

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang muỗng cà phê

5 gal = (5 × 768) = 3,840 muỗng cà phê

Chuyển thành 10gal sang muỗng cà phê

10 gal = (10 × 768) = 7,680 muỗng cà phê

Chuyển thành 100gal sang muỗng cà phê

100 gal = (100 × 768) = 6,800 muỗng cà phê

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Teaspoon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Teaspoon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Teaspoon

ga-lôngmuỗng cà phê
gal muỗng cà phê

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.