Chuyển đổi Inch khối sang Cm khối

Kết quả
cm 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

trong 3 =cm 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào trong 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 16,387 để có kết quả.
(*16.387)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Inch khối sang Centimet khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối

Để chuyển đổi thể tích Inch khối sang thể tích centimet khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 inch khối bằng 16,387 centimét khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối là gì?

cm 3 =trong 3 * 16.387

Các ví dụ

Chuyển thành 5trong 3 sang cm khối

5 trong 3 = (5 * 16.387) = 81.935 cm 3

Chuyển thành 10trong 3 sang cm khối

10 trong 3 = (10 * 16.387) = 163.87 cm 3

Chuyển thành 100trong 3 sang cm khối

100 trong 3 = (100 * 16.387) = 1,638.7 cm 3

Inch khối

Inch khối là gì?

Inch khối (ký hiệu: in3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Đế quốc và Hoa Kỳ.

Inch khối được sử dụng để làm gì?

Inch khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Inch khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Inch khối

Bảng chuyển đổi từ Inch khối sang Centimet khối

inch khốicentimet khối
trong 3 cm 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.