(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Kilomét khối sang Feet khối

Kết quả
ft 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

yd 3 =ft 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào yd 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 27 để có kết quả.
(*27)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ yard sang foot khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ yard sang foot khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ yard sang foot khối

Để chuyển đổi thể tích yard khối sang thể tích foot khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 27 feet khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ yard sang foot khối là gì?

ft 3 =yd 3 * 27

Các ví dụ

Chuyển thành 5yd 3 sang feet khối

5 yd 3 = (5 * 27) = 135 ft 3

Chuyển thành 10yd 3 sang feet khối

10 yd 3 = (10 * 27) = 270 ft 3

Chuyển thành 100yd 3 sang feet khối

100 yd 3 = (100 * 27) = 2,700 ft 3

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Foot khối

Bàn chân khối là gì?

Một foot khối (ký hiệu: ft3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo cạnh là 1 ft × 1 ft × 1 ft. Nó tương đương với 1.728 cm khối , khoảng 0,028317 mét khối, và 28,317 lít.

Bàn chân khối được sử dụng để làm gì?

Foot khối được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một số vùng của Canada và Vương quốc Anh, mặc dù ở tất cả các quốc gia này, các đơn vị thể tích, lít, mililit và mét khối cũng được sử dụng trong hệ SI (Hệ đơn vị quốc tế). .

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ yard sang foot khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ yard sang foot khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị yard khối mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị yard khối

Bảng chuyển đổi từ Kilomét khối sang Feet khối

thước khốifeet khối
yd 3 ft 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});