Chuyển đổi Lít sang Quart

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

l=qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào l?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 1,05668820943 để có kết quả.
(*1.05668820943)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Lít sang Quart của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Lít sang Quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Lít sang Quart

Để chuyển thể tích một Lít thành một lít, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một lít tương đương với 1,05668820943 quarts, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Lít sang Quart là gì?

qt=l x 1.05668820943

Các ví dụ

Chuyển thành 5 l đến quarts

5 l = (5 × 1.05668820943) = 15.283441 qt

Chuyển thành 10 l đến quarts

10 l = (10 × 1.05668820943) = 10.566882 qt

Chuyển thành 100 l đến quarts

100 l = (100 × 1.05668820943) = 105.668821 qt

Lít

Lít là gì?

Lít (ký hiệu: L) là đơn vị thể tích được chấp nhận sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế (SI) nhưng về mặt kỹ thuật không phải là đơn vị SI. Một lít tương đương với 1 decimet khối.

Lít được sử dụng để làm gì?

Lít được sử dụng để đo nhiều thể tích chất lỏng cũng như để dán nhãn các thùng chứa chất lỏng nói trên. Nó cũng được sử dụng để đo thể tích không phải chất lỏng nhất định như kích thước thùng xe, ba lô và gói leo núi, vỏ máy tính, lò vi sóng, tủ lạnh và thùng tái chế, cũng như để thể hiện khối lượng và giá nhiên liệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới .

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Lít sang Quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Lít sang Quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Lít bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi Lít sang Quart

lítquarts
l qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.