(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Conversion ng Cubic Centimeters to Cubic Yards

Resulta
yd3
I-click ang Resulta sa Kopyahin

cm3=yd3

Paano namin nakalkula cm3?

Upang Kalkulahin, kinuha namin ang halaga na iyong isinumite at hinati ito sa 764554.858 upang makuha ang resulta.
(/764554.858)

Ibahagi ito
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ang aming Cubic Centimeters to Cubic Yard conversion tool ay isang libreng converter na nagbibigay-daan sa iyong madaling mag-convert mula sa Cubic Centimeters patungong Cubic Yard.

Paano I-convert ang Cubic Centimeters sa Cubic Yard

Upang i-convert ang volume ng Cubic Centimeters sa volume ng cubic yard, hatiin ang volume sa ratio ng conversion. Dahil ang 1 cubic yard ay katumbas ng 764554.858 cubic centimeters, maaari mong gamitin ang simpleng formula na ito para mag-convert:

Ano ang formula para i-convert mula sa Cubic Centimeters patungong Cubic Yard?

yd3=cm3 / 764554.858

Mga halimbawa

Magbalik-loob 5cm3 sa cubic yards

5 cm3 = (5 / 764554.858) = 0.000007 yd3

Magbalik-loob 10cm3 sa cubic yards

10 cm3 = (10 / 764554.858) = 0.000013 yd3

Magbalik-loob 100cm3 sa cubic yards

100 cm3 = (100 / 764554.858) = 0.000131 yd3

Kubiko sentimetro

Ano ang Cubic centimeter?

Ang kubiko sentimetro ay isang yunit na nagmula sa SI ng volume batay sa metro kubiko. Ito ang volume ng isang cube na may sukat na 1 cm × 1 cm × 1 cm, at katumbas ng 1/1,000,000 ng isang cubic meter, 1/1,000 ng isang litro, o 1 mililitro. Ang mga pagdadaglat ng cc at ccm ay ginagamit din minsan upang tukuyin ang isang cubic centimeter, ngunit ang paggamit ng mga ito ay hindi na ginagamit sa International System of Units (SI).

Ano ang gamit ng Cubic centimeter?

Ang kubiko sentimetro ay ginagamit sa maraming siyentipikong disiplina, kadalasan sa anyo ng mililitro (simbolo: mL). Bagama't ang cubic centimeter ay nakabatay sa SI unit ng volume, ang mL (at ang mga multiple nito) ay mas karaniwang ginagamit bilang isang sukat ng volume kaysa sa cubic centimeter.

Kubiko na bakuran

Ano ang Cubic yard?

Ang cubic yard (simbolo: yd3) ay isang imperial at United States Customary unit ng volume na tinukoy bilang volume ng isang cube na may sukat na 1 yd × 1 yd × 1 yd. Ito ay katumbas ng 27 cubic feet, 0.7645549 cubic meters, at 764.5549 liters.

Ano ang gamit ng Cubic yard?

Ang cubic yard ay ginagamit sa ilang antas sa United States, United Kingdom, at Canada. Gumagamit din ang lahat ng mga bansang ito ng metric o SI (International System of Units) na mga sukat para sa volume gaya ng mga litro, mililitro, at metro kubiko.

Paano gamitin ang aming Cubic Centimeters to Cubic Yard converter

Sundin ang 3 simpleng hakbang na ito para gamitin ang aming Cubic Centimeters to Cubic Yard converter

  1. Ilagay ang unit ng Cubic Centimeters na gusto mong i-convert
  2. Mag-click sa convert at panoorin ang ipinapakitang resulta sa kahon sa ibaba nito
  3. I-click ang I-reset upang i-reset ang halaga ng cubic centimeter

Talahanayan ng Conversion ng Cubic Centimeters to Cubic Yard

kubiko sentimetrokubiko yarda
cm3 yd3

Mga Kaugnay na Tool

Mangyaring sabihin sa amin kung paano namin mapapabuti ang pahinang ito

Maikling paglalarawan para sa iyong profile. Ang mga URL ay naka-hyperlink.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});