(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Quarts sang Gallon

Kết quả
gal
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=gal

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia cho 4 để có kết quả.
(/4)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Quarts sang Gallon của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quarts sang Gallon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quarts sang Gallon

Để chuyển đổi thể tích Quarts thành thể tích gallon, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 gallon bằng 4 lít, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Quarts tới Gallon là gì?

gal=qt / 4

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt sang gallon

5 qt = (5 / 4) = 1.25 gal

Chuyển thành 10qt sang gallon

10 qt = (10 / 4) = 2.5 gal

Chuyển thành 100qt sang gallon

100 qt = (100 / 4) = 25 gal

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang Gallon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang Gallon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quarts sang Gallon

quartsga-lông
qt gal

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});