Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Mét khối

Kết quả
m 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=m 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 33.814.0227 để có kết quả.
(/33,814.0227)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang mét khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang mét khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Fluid Ounce sang mét khối

Để chuyển thể tích của Fluid Ounce sang thể tích mét khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 mét khối bằng 33.814.0227 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce sang mét khối là gì?

m 3 =fl oz / 33,814.0227

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz sang mét khối

5 fl oz = (5 / 33,814.0227) = 0.00014787 m 3

Chuyển thành 10fl oz sang mét khối

10 fl oz = (10 / 33,814.0227) = 0.00029574 m 3

Chuyển thành 100fl oz sang mét khối

100 fl oz = (100 / 33,814.0227) = 0.00295735 m 3

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Mét khối

Mét khối là gì?

Mét khối, hoặc mét khối, là đơn vị dẫn xuất SI cho thể tích trong hệ mét. Mét khối có thể được viết tắt là m³, và đôi khi cũng được viết tắt là cu m, CBM, cbm hoặc MTQ. Ví dụ: 1 mét khối có thể được viết là 1 m³, 1 cu m, 1 CBM, 1 cbm hoặc 1 MTQ

Đồng hồ đo khối được sử dụng để làm gì?

Mét khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ, và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ Fluid Ounce sang mét khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang mét khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi Ounce chất lỏng sang mét khối

ounce chất lỏngMét khối
fl oz m 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.