Chuyển đổi từ Quarts sang Fluid ounce

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 32 để có kết quả.
(*32)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Quarts sang Fluid ounce của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quarts sang Fluid ounce một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quarts sang ounce linh hoạt

Để chuyển đổi khối lượng Quarts thành khối lượng ounce linh hoạt, hãy nhân khối lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một quart tương đương với 32 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Quarts sang Fluid ounce là gì?

fl oz=qt x 32

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt sang ounce chất lỏng

5 qt = (5 × 32) = 160 fl oz

Chuyển thành 10qt sang ounce chất lỏng

10 qt = (10 × 32) = 320 fl oz

Chuyển thành 100qt sang ounce chất lỏng

100 qt = (100 × 32) = 3,200 fl oz

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang Fluid ounce của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang Fluid ounce của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quarts sang Fluid ounce

quartsounce chất lỏng
qt fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.