(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Lít sang Ounce chất lỏng

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

l=fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào l?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 33,814 để có kết quả.
(*33.814)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Lít sang Ounce chất lỏng của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Lít sang Ounce chất lỏng một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Lít sang Ounce chất lỏng

Để chuyển đổi thể tích Lít sang thể tích ounce chất lỏng, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một lít tương đương với 33,814 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Lít tới Fluid Ounce là gì?

fl oz=l x 33.814

Các ví dụ

Chuyển thành 5 l sang ounce chất lỏng

5 l = (5 × 33.814) = 169.07 fl oz

Chuyển thành 10 l sang ounce chất lỏng

10 l = (10 × 33.814) = 338.14 fl oz

Chuyển thành 100 l sang ounce chất lỏng

100 l = (100 × 33.814) = 3,381.4 fl oz

Lít

Lít là gì?

Lít (ký hiệu: L) là đơn vị thể tích được chấp nhận sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế (SI) nhưng về mặt kỹ thuật không phải là đơn vị SI. Một lít tương đương với 1 decimet khối.

Lít được sử dụng để làm gì?

Lít được sử dụng để đo nhiều thể tích chất lỏng cũng như để dán nhãn các thùng chứa chất lỏng nói trên. Nó cũng được sử dụng để đo thể tích không phải chất lỏng nhất định như kích thước thùng xe, ba lô và gói leo núi, vỏ máy tính, lò vi sóng, tủ lạnh và thùng tái chế, cũng như để thể hiện khối lượng và giá nhiên liệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới .

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Litre sang Fluid Ounce của chúng tôi

tools/ltofloz 6

  1. Nhập đơn vị Lít bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi Lít sang Ounce chất lỏng

lítounce chất lỏng
l fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});