(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ yard khối sang ounce chất lỏng

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

yd 3 =fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào yd 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 25,852,6753 để có kết quả.
(*25,852.6753)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi yard khối sang ounce chất lỏng của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ yard khối sang ounce chất lỏng một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi yard khối sang ounce chất lỏng

Để chuyển đổi thể tích yard khối sang thể tích ounce chất lỏng, hãy nhân khối lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 25,852,6753 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ yard khối sang ounce chất lỏng là gì?

fl oz=yd 3 * 25,852.6753

Các ví dụ

Chuyển thành 5yd 3 sang ounce chất lỏng

5 yd 3 = (5 * 25,852.6753) = 129,263.376 fl oz

Chuyển thành 10yd 3 sang ounce chất lỏng

10 yd 3 = (10 * 25,852.6753) = 258,526.753 fl oz

Chuyển thành 100yd 3 sang ounce chất lỏng

100 yd 3 = (100 * 25,852.6753) = 2,585,267.53 fl oz

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Kilôgam sang ounce chất lỏng của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Khối lượng từ yard sang ounce chất lỏng của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị yard khối mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị yard khối

Kilôgam khối sang Bảng chuyển đổi ounce chất lỏng

thước khốiounce chất lỏng
yd 3 fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});