(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Quarts sang Tablespoon

Kết quả
muỗng canh
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=muỗng canh

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 64 để có kết quả.
(*64)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Quarts sang Tablespoon của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quarts sang Tablespoon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quarts sang Tablespoon

Để chuyển đổi khối lượng Quarts thành khối lượng muỗng canh, hãy nhân khối lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một lít tương đương với 64 muỗng canh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Quarts sang Tablespoon là gì?

muỗng canh=qt x 64

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt đến muỗng canh

5 qt = (5 × 64) = 320 muỗng canh

Chuyển thành 10qt đến muỗng canh

10 qt = (10 × 64) = 640 muỗng canh

Chuyển thành 100qt đến muỗng canh

100 qt = (100 × 64) = 6,400 muỗng canh

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Muỗng canh

Dây thìa canh là gì?

Một muỗng canh (ký hiệu: Tbsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Một muỗng canh thông thường của Hoa Kỳ tương đương với khoảng 14,8 mL, một muỗng canh hệ mét chính xác bằng 15 mL và một muỗng canh của Úc tương đương với 20 mL. Trong nhãn dinh dưỡng ở cả Hoa Kỳ và Anh, một muỗng canh được định nghĩa là 15 mL.

Dây thìa canh dùng để làm gì?

Muỗng bàn như một đơn vị thể tích được sử dụng trong nấu ăn ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang Tablespoon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts to Tablespoon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quarts sang Tablespoon

quartsmuỗng canh
qt muỗng canh

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});