(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Centimet khối sang Quart

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

cm 3 =qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào cm 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 946,352946 để có kết quả.
(/946.352946)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Quart của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Centimet khối sang Quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Centimet khối sang Quart

Để chuyển đổi thể tích Centimet khối thành thể tích một phần tư, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 lít bằng 946,352946 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Cm khối sang Quart là gì?

qt=cm 3 / 946.352946

Các ví dụ

Chuyển thành 5cm 3 đến quarts

5 cm 3 = (5 / 946.352946) = 0.00528 qt

Chuyển thành 10cm 3 đến quarts

10 cm 3 = (10 / 946.352946) = 0.010567 qt

Chuyển thành 100cm 3 đến quarts

100 cm 3 = (100 / 946.352946) = 0.105669 qt

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Centimet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị centimet khối

Bảng chuyển đổi từ Centimet khối sang Quart

centimet khốiquarts
cm 3 qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});