(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ tách thành Quarts

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

tách=qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào tách?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia cho 4 để có kết quả.
(/4)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Cup sang quart của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Cup sang quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Cup thành quart

Để chuyển đổi thể tích Cup thành thể tích một phần tư, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 lít bằng 4 cốc, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Cup sang quart là gì?

qt=tách / 4

Các ví dụ

Chuyển thành 5tách đến quarts

5 tách = (5 / 4) = 1.25 qt

Chuyển thành 10tách đến quarts

10 tách = (10 / 4) = 2.5 qt

Chuyển thành 100tách đến quarts

100 tách = (100 / 4) = 25 qt

Cup (Mỹ)

Cốc là gì?

Cốc là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Cốc hệ mét được định nghĩa là 250 mililit. Một cốc thông thường của Hoa Kỳ tương đương với 236,5882365 mililit cũng như 1/16 gallon thông thường của Hoa Kỳ, 8 ounce chất lỏng thông thường của Hoa Kỳ, 16 muỗng canh theo phong cách Hoa Kỳ hoặc 48 muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ.

Cái cốc dùng để làm gì?

Cốc thường được sử dụng trong nấu ăn để đo chất lỏng và thực phẩm dạng khối, thường trong bối cảnh khẩu phần. Các cốc uống nước thực tế có thể khác nhau đáng kể về kích thước và nhìn chung không phải là một đại diện tốt cho đơn vị này. Các cốc đo tiêu chuẩn được sử dụng để thay thế.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Cup sang quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Cup sang quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Cup bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Cúp

Bảng chuyển đổi từ tách thành phần tư

cốcquarts
tách qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});