(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Inch khối khối

Kết quả
trong 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=trong 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 1,804688 để có kết quả.
(*1.804688)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ Fluid Ounce sang inch khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang inch khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Ounce chất lỏng sang inch khối

Để chuyển đổi thể tích Khối lỏng sang thể tích inch khối, nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 ounce chất lỏng bằng 1,804688 inch khối khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce sang inch khối là gì?

trong 3 =fl oz * 1.804688

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz sang inch khối

5 fl oz = (5 * 1.804688) = 9.0234 trong 3

Chuyển thành 10fl oz sang inch khối

10 fl oz = (10 * 1.804688) = 18.0469 trong 3

Chuyển thành 100fl oz sang inch khối

100 fl oz = (100 * 1.804688) = 180.4688 trong 3

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Inch khối

Inch khối là gì?

Inch khối (ký hiệu: in3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Đế quốc và Hoa Kỳ.

Inch khối được sử dụng để làm gì?

Inch khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang inch khối khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang inch khối khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi Ounce chất lỏng sang inch khối khối

ounce chất lỏnginch khối
fl oz trong 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});