(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Quarts sang Feet khối

Kết quả
ft 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=ft 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia cho 29,922 để có kết quả.
(/29.922)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Quart sang foot khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quart sang foot khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quart sang foot khối

Để chuyển đổi thể tích Quarts thành thể tích foot khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 foot khối bằng 29,922 quarts, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Quarts sang foot khối là gì?

ft 3 =qt / 29.922

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt sang feet khối

5 qt = (5 / 29.922) = 0.167101 ft 3

Chuyển thành 10qt sang feet khối

10 qt = (10 / 29.922) = 0.334202 ft 3

Chuyển thành 100qt sang feet khối

100 qt = (100 / 29.922) = 3.342023 ft 3

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Foot khối

Bàn chân khối là gì?

Một foot khối (ký hiệu: ft3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo cạnh là 1 ft × 1 ft × 1 ft. Nó tương đương với 1.728 cm khối , khoảng 0,028317 mét khối, và 28,317 lít.

Bàn chân khối được sử dụng để làm gì?

Foot khối được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một số vùng của Canada và Vương quốc Anh, mặc dù ở tất cả các quốc gia này, các đơn vị thể tích, lít, mililit và mét khối cũng được sử dụng trong hệ SI (Hệ đơn vị quốc tế). .

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang foot khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng bộ chuyển đổi Quarts sang khối vuông của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quarts sang foot khối

quartsfeet khối
qt ft 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});