(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ dây thìa canh sang Xentimét khối

Kết quả
cm 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

muỗng cà phê=cm 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào muỗng cà phê?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 4,9289215938 để có kết quả.
(*4.9289215938)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Teaspoons sang centimet khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Teaspoons sang centimet khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Teaspoons sang Centimet khối

Để chuyển đổi thể tích Teaspoons sang thể tích centimet khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một muỗng cà phê tương đương với 4,9289215938 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Teaspoons sang Xentimét khối là gì?

cm 3 =muỗng cà phê x 4.9289215938

Các ví dụ

Chuyển thành 5muỗng cà phê sang cm khối

5 muỗng cà phê = (5 × 4.9289215938) = 24.6446 cm 3

Chuyển thành 10muỗng cà phê sang cm khối

10 muỗng cà phê = (10 × 4.9289215938) = 49.2892 cm 3

Chuyển thành 100muỗng cà phê sang cm khối

100 muỗng cà phê = (100 × 4.9289215938) = 492.8922 cm 3

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons sang centimet khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons sang centimet khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Teaspoons bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị thìa cà phê

Bảng chuyển đổi từ muỗng cà phê sang centimet khối

muỗng cà phêcentimet khối
muỗng cà phê cm 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});