(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Kilomét khối sang Inch khối

Kết quả
trong 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

yd 3 =trong 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào yd 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 46.656.000733 để có kết quả.
(*46,656.000733)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ yard sang khối_ inch khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ yard khối sang khối_inch dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ yard sang khối_ inch

Để chuyển đổi thể tích yard khối sang thể tích khối_ inch, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 yard khối bằng 46,656,000733 inch khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ yard sang khối_inch là gì?

trong 3 =yd 3 * 46,656.000733

Các ví dụ

Chuyển thành 5yd 3 sang inch khối

5 yd 3 = (5 * 46,656.000733) = 233,280.004 trong 3

Chuyển thành 10yd 3 sang inch khối

10 yd 3 = (10 * 46,656.000733) = 466,560.007 trong 3

Chuyển thành 100yd 3 sang inch khối

100 yd 3 = (100 * 46,656.000733) = 4,665,600.073 trong 3

Sân khối

Sân khối là gì?

Một thước khối (ký hiệu: yd3) là một đơn vị đo thể tích theo hệ thống Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 yd × 1 yd × 1 yd. Nó tương đương với 27 feet khối, 0,7645549 mét khối và 764,5549 lít.

Sân khối dùng để làm gì?

Sân khối được sử dụng ở một mức độ nào đó ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tất cả các quốc gia này cũng sử dụng các phép đo hệ mét hoặc SI (Hệ thống đơn vị quốc tế) cho các thể tích như lít, mililit và mét khối.

Inch khối

Inch khối là gì?

Inch khối (ký hiệu: in3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Đế quốc và Hoa Kỳ.

Inch khối được sử dụng để làm gì?

Inch khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ yard sang khối_ inch của chúng tôi

Thực hiện theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Khối vuông sang khối_ inch của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị yard khối mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị yard khối

Kilôgam khối sang Bảng chuyển đổi inch khối

thước khốiinch khối
yd 3 trong 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});