(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Lít sang Cm khối

Kết quả
cm 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

l=cm 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào l?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 1000 để có kết quả.
(*1,000)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Lít sang Cm khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Lít sang Cm khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Lít sang Centimet khối

Để chuyển đổi thể tích Lít sang thể tích centimet khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một lít bằng 1000 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Lít sang Cm khối là gì?

cm 3 =l x ,000

Các ví dụ

Chuyển thành 5 l sang cm khối

5 l = (5 × 1,000) = 5,000 cm 3

Chuyển thành 10 l sang cm khối

10 l = (10 × 1,000) = 10,000 cm 3

Chuyển thành 100 l sang cm khối

100 l = (100 × 1,000) = 100,000 cm 3

Lít

Lít là gì?

Lít (ký hiệu: L) là đơn vị thể tích được chấp nhận sử dụng với Hệ đơn vị quốc tế (SI) nhưng về mặt kỹ thuật không phải là đơn vị SI. Một lít tương đương với 1 decimet khối.

Lít được sử dụng để làm gì?

Lít được sử dụng để đo nhiều thể tích chất lỏng cũng như để dán nhãn các thùng chứa chất lỏng nói trên. Nó cũng được sử dụng để đo thể tích không phải chất lỏng nhất định như kích thước thùng xe, ba lô và gói leo núi, vỏ máy tính, lò vi sóng, tủ lạnh và thùng tái chế, cũng như để thể hiện khối lượng và giá nhiên liệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới .

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Lít sang Centimet khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Lít sang Centimet khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Lít bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Lít sang Centimet khối

lítcentimet khối
l cm 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});