(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Quarts sang Centimet khối

Kết quả
cm 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

qt=cm 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào qt?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 946,352946 để có kết quả.
(*946.352946)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Quarts sang centimet khối của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Quart sang centimet khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Quart sang Centimet khối

Để chuyển đổi thể tích Quarts sang thể tích centimet khối, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một lít tương đương với 946,352946 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Cút sang Xentimét khối là gì?

cm 3 =qt x 946.352946

Các ví dụ

Chuyển thành 5qt sang cm khối

5 qt = (5 × 946.352946) = 4,731.7647 cm 3

Chuyển thành 10qt sang cm khối

10 qt = (10 × 946.352946) = 9,463.5295 cm 3

Chuyển thành 100qt sang cm khối

100 qt = (100 × 946.352946) = 94,635.2946 cm 3

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang centimet khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Quarts sang centimet khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Quarts bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị phần tư

Bảng chuyển đổi từ Quarts sang Centimet khối

quartscentimet khối
qt cm 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});