(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Inch khối sang ounce chất lỏng

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

trong 3 =fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào trong 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 1,8046875 để có kết quả.
(/1.8046875)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Cubic Inch sang Fluid ounce của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Cubic Inch sang Fluid ounce một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Inch khối sang ounce chất lỏng

Để chuyển đổi thể tích Inch khối sang thể tích ounce chất lỏng, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 ounce chất lỏng bằng 1,8046875 inch khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Inch khối sang ounce chất lỏng là gì?

fl oz=trong 3 / 1.8046875

Các ví dụ

Chuyển thành 5trong 3 sang ounce chất lỏng

5 trong 3 = (5 / 1.8046875) = 2.7706 fl oz

Chuyển thành 10trong 3 sang ounce chất lỏng

10 trong 3 = (10 / 1.8046875) = 5.5411 fl oz

Chuyển thành 100trong 3 sang ounce chất lỏng

100 trong 3 = (100 / 1.8046875) = 55.4113 fl oz

Inch khối

Inch khối là gì?

Inch khối (ký hiệu: in3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Đế quốc và Hoa Kỳ.

Inch khối được sử dụng để làm gì?

Inch khối và foot khối vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các đơn vị đo lường SI (Hệ thống Đơn vị Quốc tế) cũng được sử dụng rộng rãi ở khắp các quốc gia này.

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Khối lượng từ Inch sang ounce của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Khối lượng từ khối sang ounce chất lỏng của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Inch khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Inch khối

Bảng chuyển đổi từ Inch khối sang ounce chất lỏng

Inch khốiounce chất lỏng
trong 3 fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});