(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Muỗng cà phê

Kết quả
muỗng cà phê
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=muỗng cà phê

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 6 để có kết quả.
(*6)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng cà phê của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang muỗng cà phê một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng cà phê

Để chuyển đổi thể tích Fluid Ounce thành thể tích muỗng cà phê, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 ounce chất lỏng tương đương với 6 muỗng cà phê, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce sang muỗng cà phê là gì?

muỗng cà phê=fl oz * 6

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz sang muỗng cà phê

5 fl oz = (5 * 6) = 30 muỗng cà phê

Chuyển thành 10fl oz sang muỗng cà phê

10 fl oz = (10 * 6) = 60 muỗng cà phê

Chuyển thành 100fl oz sang muỗng cà phê

100 fl oz = (100 * 6) = 600 muỗng cà phê

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng cà phê của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng cà phê của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Teaspoon

ounce chất lỏngmuỗng cà phê
fl oz muỗng cà phê

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});