(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ muỗng canh sang Gallon

Kết quả
gal
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

muỗng cà phê=gal

Chúng tôi đã tính toán như thế nào muỗng cà phê?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 768 để có kết quả.
(/768)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Teaspoons sang Gallon của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Teaspoons sang Gallon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Teaspoons sang Gallon

Để chuyển đổi thể tích Teaspoons thành thể tích gallon, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 gallon tương đương với 768 muỗng canh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Teaspoons tới Gallon là gì?

gal=muỗng cà phê / 768

Các ví dụ

Chuyển thành 5muỗng cà phê sang gallon

5 muỗng cà phê = (5 / 768) = 0.006510 gal

Chuyển thành 10muỗng cà phê sang gallon

10 muỗng cà phê = (10 / 768) = 0.013021 gal

Chuyển thành 100muỗng cà phê sang gallon

100 muỗng cà phê = (100 / 768) = 0.130208 gal

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons sang Gallon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Teaspoons sang Gallon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Teaspoons bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị muỗng canh

Bảng chuyển đổi từ Teaspoons sang Gallon

muỗng cà phêga-lông
muỗng cà phê gal

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});