(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Gallon sang Pint

Kết quả
P
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=P

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 8 để có kết quả.
(*8)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Gallon sang Pint của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallons sang Pint dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang Pint

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích pint, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon bằng 8 panh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon sang Pint là gì?

P=gal x 8

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal để pints

5 gal = (5 × 8) = 40 P

Chuyển thành 10gal để pints

10 gal = (10 × 8) = 80 P

Chuyển thành 100gal để pints

100 gal = (100 × 8) = 800 P

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Panh

Pint là gì?

Một pint (ký hiệu: p) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đơn vị đo lường theo thông lệ của Anh và Hoa Kỳ. Pint hoàng gia tương đương với khoảng 568 mL. Ở Hoa Kỳ, panh lỏng là khoảng 473 mL trong khi panh khô là 551 mL.

Pint được sử dụng để làm gì?

Các panh khô và lỏng vẫn được sử dụng ở Mỹ để đo thể tích. Mặc dù quy trình đo lường quy định rằng panh được thay thế bằng đơn vị đo thể tích, nhưng vẫn hợp pháp sử dụng panh làm đơn vị bổ sung ở Vương quốc Anh và một số mặt hàng như bia tươi, rượu táo và sữa trong các thùng có thể trả lại vẫn được đo bằng pints.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Pint của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Pint của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Pint

ga-lôngpanh
gal P

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});