(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Gallon sang Feet khối

Kết quả
ft 3
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=ft 3

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 7.48051948 để có kết quả.
(/7.48051948)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ Gallon sang foot khối của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallon sang foot khối một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Gallon sang foot khối

Để chuyển đổi thể tích một Gallon thành thể tích foot khối, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 foot khối bằng 7,48051948 gallon, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallon sang foot khối là gì?

ft 3 =gal / 7.48051948

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal sang feet khối

5 gal = (5 / 7.48051948) = 18.925 ft 3

Chuyển thành 10gal sang feet khối

10 gal = (10 / 7.48051948) = 137.85 ft 3

Chuyển thành 100gal sang feet khối

100 gal = (100 / 7.48051948) = 378.5 ft 3

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Foot khối

Bàn chân khối là gì?

Một foot khối (ký hiệu: ft3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo cạnh là 1 ft × 1 ft × 1 ft. Nó tương đương với 1.728 cm khối , khoảng 0,028317 mét khối, và 28,317 lít.

Bàn chân khối được sử dụng để làm gì?

Foot khối được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một số vùng của Canada và Vương quốc Anh, mặc dù ở tất cả các quốc gia này, các đơn vị thể tích, lít, mililit và mét khối cũng được sử dụng trong hệ SI (Hệ đơn vị quốc tế). .

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang foot khối của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ Gallon sang foot khối của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ gallon sang foot khối

ga-lôngfeet khối
gal ft 3

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});