(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Centimet khối sang Teaspoons

Kết quả
muỗng cà phê
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

cm 3 =muỗng cà phê

Chúng tôi đã tính toán như thế nào cm 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 4,9289215938 để có kết quả.
(/4.9289215938)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Teaspoon của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Centimet khối sang Teaspoon dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Centimet khối sang Teaspoon

Để chuyển đổi thể tích Centimet khối thành thể tích muỗng cà phê, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 muỗng cà phê tương đương với 4,9289215938 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Centimet khối sang Teaspoon là gì?

muỗng cà phê=cm 3 / 4.9289215938

Các ví dụ

Chuyển thành 5cm 3 sang muỗng cà phê

5 cm 3 = (5 / 4.9289215938) = 1.014421 muỗng cà phê

Chuyển thành 10cm 3 sang muỗng cà phê

10 cm 3 = (10 / 4.9289215938) = 2.028841 muỗng cà phê

Chuyển thành 100cm 3 sang muỗng cà phê

100 cm 3 = (100 / 4.9289215938) = 20.288414 muỗng cà phê

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Teaspoon

Teaspoon là gì?

Một muỗng cà phê (ký hiệu: tsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Số muỗng cà phê thông thường của Hoa Kỳ bằng chính xác 4,928922 mL. Số thìa cà phê theo hệ mét tương đương với 5 mL.

Teaspoon được sử dụng để làm gì?

Chiếc thìa cà phê được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn ở một số quốc gia nhất định, cũng như để đo đơn thuốc dược phẩm. Bên ngoài các ứng dụng này, đơn vị không được sử dụng đặc biệt, với các phép đo như lít hoặc mét khối được ưu tiên hơn.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Teaspoon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Teaspoon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Centimet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị centimet khối

Bảng chuyển đổi từ Centimet khối sang Teaspoon

centimet khốimuỗng cà phê
cm 3 muỗng cà phê

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});