(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Feet khối sang Quarts

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

ft 3 =qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào ft 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 29,922 để có kết quả.
(*29.922)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Feet khối sang Quart của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Feet khối sang Quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Feet khối sang Quart

Để chuyển đổi một khối lượng Feet khối thành một phần tư, hãy nhân khối lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 foot khối bằng 29,922 quarts, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Feet khối tới Quart là gì?

qt=ft 3 * 29.922

Các ví dụ

Chuyển thành 5ft 3 đến quarts

5 ft 3 = (5 * 29.922) = 149.61 qt

Chuyển thành 10ft 3 đến quarts

10 ft 3 = (10 * 29.922) = 299.22 qt

Chuyển thành 100ft 3 đến quarts

100 ft 3 = (100 * 29.922) = 2,992.2 qt

Foot khối

Bàn chân khối là gì?

Một foot khối (ký hiệu: ft3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo cạnh là 1 ft × 1 ft × 1 ft. Nó tương đương với 1.728 cm khối , khoảng 0,028317 mét khối, và 28,317 lít.

Bàn chân khối được sử dụng để làm gì?

Foot khối được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một số vùng của Canada và Vương quốc Anh, mặc dù ở tất cả các quốc gia này, các đơn vị thể tích, lít, mililit và mét khối cũng được sử dụng trong hệ SI (Hệ đơn vị quốc tế). .

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Feet khối sang Quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Feet khối sang Quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Feet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Feet khối

Bảng chuyển đổi Feet khối sang Quart

feet khốiquarts
ft 3 qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});