(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng

Kết quả
fl oz
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

ft 3 =fl oz

Chúng tôi đã tính toán như thế nào ft 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 957,50649349 để có kết quả.
(*957.50649349)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Feet khối sang ounce chất lỏng một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng

Để chuyển đổi khối lượng Feet khối thành khối lượng ounce chất lỏng, hãy nhân khối lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 foot khối bằng 957,50649349 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Feet khối sang ounce chất lỏng là gì?

fl oz=ft 3 * 957.50649349

Các ví dụ

Chuyển thành 5ft 3 sang ounce chất lỏng

5 ft 3 = (5 * 957.50649349) = 4,787.532467 fl oz

Chuyển thành 10ft 3 sang ounce chất lỏng

10 ft 3 = (10 * 957.50649349) = 9,575.064935 fl oz

Chuyển thành 100ft 3 sang ounce chất lỏng

100 ft 3 = (100 * 957.50649349) = 95,750.649349 fl oz

Foot khối

Bàn chân khối là gì?

Một foot khối (ký hiệu: ft3) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ được định nghĩa là thể tích của một khối lập phương có các số đo cạnh là 1 ft × 1 ft × 1 ft. Nó tương đương với 1.728 cm khối , khoảng 0,028317 mét khối, và 28,317 lít.

Bàn chân khối được sử dụng để làm gì?

Foot khối được sử dụng ở Hoa Kỳ và ở một số vùng của Canada và Vương quốc Anh, mặc dù ở tất cả các quốc gia này, các đơn vị thể tích, lít, mililit và mét khối cũng được sử dụng trong hệ SI (Hệ đơn vị quốc tế). .

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Feet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Feet khối

Bảng chuyển đổi Feet khối sang ounce chất lỏng

feet khốiounce chất lỏng
ft 3 fl oz

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});