(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Pints

Kết quả
P
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=P

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 16 để có kết quả.
(/16)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ Fluid Ounce sang pint của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang pint một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Fluid Ounce sang pint

Để chuyển thể tích Fluid Ounce thành thể tích pint, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 pint bằng 16 ounce chất lỏng, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce tới pint là gì?

P=fl oz / 16

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz để pints

5 fl oz = (5 / 16) = 0.3125 P

Chuyển thành 10fl oz để pints

10 fl oz = (10 / 16) = 0.625 P

tools/floztop.converts 100fl oz để pints

100 fl oz = (100 / 16) = 6.25 P

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Panh

Pint là gì?

Một pint (ký hiệu: p) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đơn vị đo lường theo thông lệ của Anh và Hoa Kỳ. Pint hoàng gia tương đương với khoảng 568 mL. Ở Hoa Kỳ, panh lỏng là khoảng 473 mL trong khi panh khô là 551 mL.

Pint được sử dụng để làm gì?

Các panh khô và lỏng vẫn được sử dụng ở Mỹ để đo thể tích. Mặc dù quy trình đo lường quy định rằng panh được thay thế bằng đơn vị đo thể tích, nhưng vẫn hợp pháp sử dụng panh làm đơn vị bổ sung ở Vương quốc Anh và một số mặt hàng như bia tươi, rượu táo và sữa trong các thùng có thể trả lại vẫn được đo bằng pints.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang pint của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang pint của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Pint

ounce chất lỏngpint
fl oz P

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});