(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Ounce chất lỏng sang Muỗng canh

Kết quả
muỗng canh
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

fl oz=muỗng canh

Chúng tôi đã tính toán như thế nào fl oz?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 29,573529563 để có kết quả.
(*2)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng canh của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fluid Ounce sang muỗng canh một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng canh

Để chuyển đổi thể tích Fluid Ounce thành thể tích muỗng canh, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 ounce chất lỏng bằng 29,573529563 muỗng canh, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi

Công thức để chuyển đổi từ Fluid Ounce sang muỗng canh là gì?

muỗng canh=fl oz * 2

Các ví dụ

Chuyển thành 5fl oz đến muỗng canh

5 fl oz = (5 * 2) = 10 muỗng canh

Chuyển thành 10fl oz đến muỗng canh

10 fl oz = (10 * 2) = 20 muỗng canh

Chuyển thành 100fl oz đến muỗng canh

100 fl oz = (100 * 2) = 200 muỗng canh

Ounce chất lỏng

Một ounce chất lỏng là gì?

Một ounce chất lỏng (ký hiệu: fl oz) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường thông thường của Anh và Hoa Kỳ. Ounce chất lỏng của Hoa Kỳ là 1/16 của một pint chất lỏng của Hoa Kỳ và 1/128 của một gallon lỏng của Hoa Kỳ, tương đương với 29,57 mL.

Ounce chất lỏng được sử dụng để làm gì?

Như tên cho thấy, ounce chất lỏng thường được sử dụng như một phép đo thể tích chất lỏng. Nó chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, là một trong những phép đo thể tích được sử dụng nhiều.

Muỗng canh

Dây thìa canh là gì?

Một muỗng canh (ký hiệu: Tbsp) là một đơn vị thể tích dựa trên một mặt hàng dao kéo. Một muỗng canh thông thường của Hoa Kỳ tương đương với khoảng 14,8 mL, một muỗng canh hệ mét chính xác bằng 15 mL và một muỗng canh của Úc tương đương với 20 mL. Trong nhãn dinh dưỡng ở cả Hoa Kỳ và Anh, một muỗng canh được định nghĩa là 15 mL.

Dây thìa canh dùng để làm gì?

Muỗng bàn như một đơn vị thể tích được sử dụng trong nấu ăn ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng canh của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fluid Ounce sang muỗng canh của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fluid Ounce bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fluid Ounce

Bảng chuyển đổi từ Ounce chất lỏng sang muỗng canh

ounce chất lỏngmuỗng canh
fl oz muỗng canh

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});