(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Centimet khối sang Gallon

Kết quả
gal
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

cm 3 =gal

Chúng tôi đã tính toán như thế nào cm 3 ?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 1000 để có kết quả.
(/3785.411784)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Gallon của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Centimet khối sang Gallon một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Centimet khối sang Gallon

Để chuyển đổi thể tích Centimet khối sang thể tích gallon, hãy chia thể tích cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 gallon bằng 1000 cm khối, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Cm khối sang Gallon là gì?

gal=cm 3 / 3785.411784

Các ví dụ

Chuyển thành 5cm 3 sang gallon

5 cm 3 = (5 / 3785.411784) = 0.001321 gal

Chuyển thành 10cm 3 sang gallon

10 cm 3 = (10 / 3785.411784) = 0.002642 gal

Chuyển thành 100cm 3 sang gallon

100 cm 3 = (100 / 3785.411784) = 0.026417 gal

Xăng-ti-mét khối

Xentimét khối là gì?

Xentimét khối là một đơn vị đo thể tích có nguồn gốc từ SI dựa trên mét khối. Đó là thể tích của một khối lập phương có các số đo 1 cm × 1 cm × 1 cm, và bằng 1 / 1.000.000 mét khối, 1 / 1.000 lít hoặc 1 mililit. Các chữ viết tắt của cc và ccm đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị một centimet khối, nhưng việc sử dụng chúng không được chấp nhận trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI).

Xentimét khối được sử dụng để làm gì?

Xentimét khối được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, thường ở dạng mililit (ký hiệu: mL). Mặc dù centimet khối dựa trên đơn vị thể tích SI, nhưng mL (và bội số của nó) thường được sử dụng như một phép đo thể tích hơn là centimet khối.

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Gallon của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Centimet khối sang Gallon của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Centimet khối bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Centimet khối sang Gallon

centimet khốiga-lông
cm 3 gal

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});