Chuyển đổi từ Gallon sang Quart

Kết quả
qt
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

gal=qt

Chúng tôi đã tính toán như thế nào gal?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 4 để có kết quả.
(*4)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Gallons sang Quart của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Gallons sang Quart một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Gallon sang Quart

Để chuyển đổi thể tích Gallons thành thể tích quart, hãy nhân thể tích với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một gallon bằng 4 lít, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Gallons tới Quart là gì?

qt=gal x 4

Các ví dụ

Chuyển thành 5gal đến quarts

5 gal = (5 × 4) = 20 qt

Chuyển thành 10gal đến quarts

10 gal = (10 × 4) = 40 qt

Chuyển thành 100gal đến quarts

100 gal = (100 × 4) = 400qt

Gallon (Mỹ)

Gallon là gì?

Một gallon là một đơn vị thể tích đặc biệt liên quan đến dung tích chất lỏng trong cả hệ thống đo lường thông thường và hệ thống đo lường Anh của Hoa Kỳ. Gallon Mỹ được định nghĩa là 231 inch khối (3,785 lít). Ngược lại, gallon đế quốc, được sử dụng ở Vương quốc Anh, Canada và một số quốc gia vùng Caribe, được định nghĩa là 4,54609 lít. Trong cả hai hệ thống, gallon được chia thành bốn lít. Quarts sau đó được chia thành hai panh và panh được chia thành hai cốc.

Gallon được sử dụng để làm gì?

Tại Hoa Kỳ (US), gallon thường được sử dụng cho các vật chứa lớn hơn, chẳng hạn như bồn kem nửa gallon hoặc hộp sữa một gallon. Gallon cũng được sử dụng rộng rãi trong biểu hiện tiết kiệm nhiên liệu ở Hoa Kỳ, cũng như một số vùng lãnh thổ của nó.

Quart

Quart là gì?

Quart (ký hiệu: qt) là một đơn vị thể tích trong hệ thống đo lường theo thông lệ và hệ thống đo lường Anh. Nhiều định nghĩa về bộ tứ tồn tại. Ở Mỹ, một quart chất lỏng tương đương với khoảng 0,946353 lít và một quart khô tương đương với khoảng 1,101221 lít.

Quart được sử dụng để làm gì?

Các phiên bản tương ứng của quart được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mặc dù ở Vương quốc Anh, việc sử dụng lít hiện được bắt buộc do kết quả của việc đo lường.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Quart của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Gallon sang Quart của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Gallon bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Gallon sang Quart

ga-lôngquarts
gal qt

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.