Kvarts till kubikcentimeter konvertering

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

qt=cm3

Hur räknade vi qt?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 946,352946 för att få resultatet.
(*946.352946)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för kvarts till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kvarts till kubikcentimeter.

Hur man konverterar kvarts till kubikcentimeter

För att konvertera en Quarts-volym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en liter är lika med 946,352946 kubikcentimeter kan du använda den här enkla formeln för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Quarts till Kubikcentimeter?

cm3=qt x 946.352946

Exempel

Konvertera 5qt till kubikcentimeter

5 qt = (5 × 946.352946) = 4,731.7647 cm3

Konvertera 10qt till kubikcentimeter

10 qt = (10 × 946.352946) = 9,463.5295 cm3

Konvertera 100qt till kubikcentimeter

100 qt = (100 × 946.352946) = 94,635.2946 cm3

Quart

Vad är en Quart?

Quart (symbol: qt) är en volymenhet i USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Det finns flera definitioner av quart. I USA är en vätskekvart lika med ungefär 0,946353 liter och en torr liter är ungefär 1,101221 liter.

Vad används Quart till?

De respektive versionerna av quart används huvudsakligen i USA och Storbritannien, men i Storbritannien är användningen av litern nu obligatoriskt som ett resultat av metrikering.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår kvarts till kubikcentimeter omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår kvarts till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Mata in den kvartsenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kvartsvärdet

Kvarts till kubikcentimeter omvandlingstabell

kvartskubikcentimeter
qt cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.