(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konvertering av gallon til halvliter

Resultat
s
Klikk Resultat for å kopiere

gal=s

Hvordan regnet vi gal?

For å beregne, tok vi verdien du sendte inn og multipliserte den med 8 for å få resultatet.
(*8)

Dele denne
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktøy for gallon til pint er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra gallon til pint.

Hvordan konvertere gallon til pint

For å konvertere et gallonsvolum til et halvlitervolum, multipliser volumet med konverteringsforholdet. Siden en gallon er lik 8 pints, kan du bruke denne enkle formelen for å konvertere:

Hva er formelen for å konvertere fra Gallons til Pint?

s=gal x 8

Eksempler

Konvertere 5gal til halvlitere

5 gal = (5 × 8) = 40 s

Konvertere 10gal til halvlitere

10 gal = (10 × 8) = 80 s

Konvertere 100gal til halvlitere

100 gal = (100 × 8) = 800 s

Gallon (USA)

Hva er en gallon?

En gallon er en volumenhet spesifikt angående væskekapasitet i både USAs vanlige og imperiale målesystemer. Den amerikanske gallonen er definert som 231 kubikktommer (3,785 liter). I kontrast er den keiserlige gallonen, som brukes i Storbritannia, Canada og noen karibiske nasjoner, definert som 4,54609 liter. I begge systemene er gallon delt inn i fire quarts. Quarts deles deretter i to pints og pints deles i to kopper.

Hva brukes gallonen til?

I USA (USA) brukes ofte gallons til større beholdere, for eksempel en halv gallon kar med iskrem eller en gallon kartonger med melk. Galloner er også mye brukt i uttrykk for drivstofføkonomi i USA, så vel som noen av dets territorier.

Pint

Hva er en halvliter?

En halvliter (symbol: p) er en volumenhet i det keiserlige og USAs vanlige enhetssystem. Den keiserlige halvliteren er lik omtrent 568 ml. I USA er den flytende halvliteren omtrent 473 ml mens den tørre halvliteren er 551 ml.

Hva brukes pinten til?

De tørre og flytende halvliterne brukes fortsatt i USA som en måling av volum. Selv om metreringsprosessen tilsier at halvliteren skal erstattes med metriske volumenheter, er det fortsatt lovlig å bruke halvliteren som en tilleggsenhet i Storbritannia, og visse gjenstander som fatøl, cider og melk i returbeholdere er fortsatt målt i halvlitere.

Slik bruker du vår gallon til pint-omformer

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår gallon til halvliter-omformer

  1. Skriv inn enheten for gallons du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille Km-verdien

Konverteringstabell for gallons til halvliter

gallonshalvlitere
gal s

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});