Omvandling av gallon till kubikmeter

Resultat
m3
Klicka på Resultat för att kopiera

tjej=m3

Hur räknade vi tjej?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 264,17 för att få resultatet.
(/264.17)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för gallon till kubikmeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från gallon till kubikmeter.

Hur man konverterar gallon till kubikmeter

För att omvandla en gallonsvolym till en kubikmetervolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikmeter är lika med 264,17 gallon, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från gallon till kubikmeter?

m3=tjej / 264.17

Exempel

Konvertera 5tjej till kubikmeter

5 tjej = (5 / 264.17) = 0.018927 m3

Konvertera 10tjej till kubikmeter

10 tjej = (10 / 264.17) = 0.037854 m3

Konvertera 100tjej till kubikmeter

100 tjej = (100 / 264.17) = 0.378544 m3

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Kubikmeter

Vad är en kubikmeter?

Kubikmetern, eller kubikmetern, är den SI-härledda enheten för volym i det metriska systemet. Kubikmeter kan förkortas som m³, och ibland förkortas de också som cu m, CBM, cbm eller MTQ. Till exempel kan 1 kubikmeter skrivas som 1 m³, 1 cu m, 1 CBM, 1 cbm eller 1 MTQ

Vad används kubikmetern till?

Kubikmetern och kubikfoten används fortfarande i USA, och till viss del i Storbritannien. Men SI (International System of Units) mätenheter används också i stor utsträckning i dessa länder.

Hur man använder vår gallon till kubikmeter omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår gallon till kubikmeter-omvandlare

  1. Ange enheten för gallons du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för gallon till kubikmeter

gallonKubikmeter
tjej m3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.