(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Uncje płynu do Pinty

Wynik
p
Kliknij Wynik, aby skopiować

fl oz=p

Jak obliczyliśmy fl oz?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 16, aby uzyskać wynik.
(/16)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji uncji płynu na pół litra to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z uncji płynu na pół litra.

Jak przekonwertować uncję płynu na pint

Aby przekonwertować objętość uncji płynu na objętość pół litra, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 pinta jest równa 16 uncji płynu, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia

Jaka jest formuła konwersji z uncji płynu na pintę?

p=fl oz / 16

Przykłady

Konwertować 5fl oz do kufli

5 fl oz = (5 / 16) = 0.3125 p

Konwertować 10fl oz do kufli

10 fl oz = (10 / 16) = 0.625 p

tools/floztop.converts 100fl oz do kufli

100 fl oz = (100 / 16) = 6.25 p

Uncja płynu

Co to jest uncja płynu?

Uncja płynu (symbol: fl oz) jest jednostką objętości w systemach miar imperialnych i amerykańskich zwyczajowych. Uncja płynu USA to 1/16 litra płynu USA i 1/128 galona płynu USA, co jest równe 29,57 ml.

Do czego służy uncja płynu?

Jak sama nazwa wskazuje, uncja płynu jest zwykle używana do pomiaru objętości cieczy. Jest używany głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jako jeden z wielu używanych pomiarów objętości.

Pół kwarty

Co to jest kufel piwa?

Pinta (symbol: p) jest jednostką objętości stosowaną w imperialnym i amerykańskim zwyczajowym systemie miar. Pinta imperialna to około 568 ml. W Stanach Zjednoczonych piwo płynne ma około 473 ml, podczas gdy kufel suchy to 551 ml.

Do czego służy pinta?

Suche i płynne pinty są nadal używane w USA jako miernik objętości. Chociaż proces miarowania wymagał zastąpienia kufla metrycznymi jednostkami objętości, nadal jest legalne używanie kufla jako jednostki dodatkowej w Wielkiej Brytanii, a niektóre produkty, takie jak piwo beczkowe, cydr i mleko w pojemnikach zwrotnych, są nadal mierzone w pintach.

Jak używać naszej uncji płynu do konwertera?

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera uncji płynu na pinty

  1. Wprowadź jednostkę uncji płynu, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość uncji płynu

Tabela przeliczeniowa uncji płynu na pinty

uncja płynupół kwarty
fl oz p

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});