Konwersja Centymetry sześcienne do Galony

Wynik
gal
Kliknij Wynik, aby skopiować

cm3=gal

Jak obliczyliśmy cm3?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 1000, aby uzyskać wynik.
(/3785.411784)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji centymetrów sześciennych na galony to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z centymetrów sześciennych na galony.

Jak przekonwertować centymetry sześcienne na galony

Aby przeliczyć objętość w centymetrach sześciennych na objętość galonów, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 galon jest równy 1000 centymetrom sześciennym, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaki jest wzór na przeliczenie z Centymetry sześcienne na Galony?

gal=cm3 / 3785.411784

Przykłady

Konwertować 5cm3 do galonów

5 cm3 = (5 / 3785.411784) = 0.001321 gal

Konwertować 10cm3 do galonów

10 cm3 = (10 / 3785.411784) = 0.002642 gal

Konwertować 100cm3 do galonów

100 cm3 = (100 / 3785.411784) = 0.026417 gal

Centymetr sześcienny

Co to jest centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny to pochodna jednostka objętości SI oparta na metrze sześciennym. Jest to objętość sześcianu o wymiarach 1 cm × 1 cm × 1 cm, równa 1/1.000.000 metra sześciennego, 1/1000 litra lub 1 mililitr. Skróty cc i ccm są również czasami używane do oznaczenia centymetra sześciennego, ale ich użycie jest przestarzałe w Międzynarodowym Układzie Jednostek (SI).

Do czego służy centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny jest używany w wielu dyscyplinach naukowych, często w postaci mililitrów (symbol: mL). Chociaż centymetr sześcienny jest oparty na jednostce objętości układu SI, ml (i jego wielokrotności) są częściej używane do pomiaru objętości niż centymetr sześcienny.

Galon (USA)

Co to jest galon?

Galon jest jednostką objętości odnoszącą się konkretnie do pojemności cieczy zarówno w tradycyjnym amerykańskim, jak i imperialnym systemie miar. Galon amerykański jest definiowany jako 231 cali sześciennych (3,785 litra). Natomiast galon imperialny, używany w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i niektórych krajach karaibskich, jest definiowany jako 4,54609 litra. W obu systemach galon dzieli się na cztery kwarty. Następnie kwarty dzieli się na dwa pinty, a pinty na dwie filiżanki.

Do czego służy galon?

W Stanach Zjednoczonych (USA) galony są często używane do większych pojemników, takich jak półgalonowe pojemniki na lody lub jednogalonowe kartony mleka. Galony są również szeroko stosowane w wyrażaniu oszczędności paliwa w Stanach Zjednoczonych, a także na niektórych ich terytoriach.

Jak korzystać z naszego konwertera Centymetry sześcienne na Galony

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera Centymetry sześcienne na Galony

  1. Wprowadź jednostkę centymetrów sześciennych, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość km

Centymetry sześcienne do Galonów Tabela przeliczeniowa

centymetrów sześciennychgalony
cm3 gal

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.