Omvandling av kubikcentimeter till milliliter

Resultat
ml
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=ml

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 1 för att få resultatet.
(*1)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för kubikcentimeter till milliliter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kubikcentimeter till milliliter.

Hur man konverterar kubikcentimeter till milliliter

För att konvertera en kubikcentimetervolym till en millilitersvolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 milliliter är lika med 1 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kubikcentimeter till milliliter?

ml=cm3 * 1

Exempel

Konvertera 5cm3 till milliliter

5 cm3 = (5 * 1) = 5 ml

Konvertera 10cm3 till milliliter

10 cm3 = (10 * 1) = 10 ml

Konvertera 100cm3 till milliliter

100 cm3 = (100 * 1) = 100 ml

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Milliliter

Vad är en Milliliter?

En milliliter (symbol: mL) är en volymenhet som är accepterad för användning i det internationella enhetssystemet (SI). En milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (cm3), 1/1 000 000 kubikmeter (m3) eller 1/1000 liter.

Vad används Millilitern till?

Milliliter används för att mäta volymen av många typer av mindre behållare i dagligt bruk, såsom plastflaskor, burkar, drycker, glas, juice- och mjölkkartonger, yoghurt, tandkrämstuber, parfym/kölnflaskor, etc.

Hur man använder vår Kubikcentimeter till Milliliter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Kubikcentimeter till Milliliter-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Omvandlingstabell för kubikcentimeter till milliliter

kubikcentimetermilliliter
cm3 ml

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.